Etusivu   Tiedotukset   Etuudet   Tentit   Seminaarit
Linkit   Matkat   Hallitus   Yhdistys   Jäseneksi  

Seminaarit

Diaario ry on vuodesta 1996 lähtien järjestänyt valtakunnallisia museologian seminaareja Jyväskylässä. Niiden tarkoitus on koota yhteen Suomen museologian opiskelijat eri yliopistoista ja alan ammattilaiset. Samalla seminaarit vahvistavat museologian oppiaineen asemaa ja arvostusta museo- ja kulttuurialalla ja edistävät opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Tarkoituksena on myös herättää keskustelua museoalan ajankohtaisista aiheista. Seminaarien ainutlaatuinen piirre on edelleen se, että ne ovat täysin opiskelijavoimin järjestettyjä.

2013 Lumemenneisyys – museot virtuaalimaailmassa
Virtualisoituminen vaikuttaa väistämättä myös museoiden toimintaan ja siihen, miten tallennamme kulttuuriperintöämme. Kuinka tietotekninen kehitys muuttaa museoiden toimintaa, ja millaisia uusia näkökulmia se tuo meille? Pohdimme, kuinka uudet käytännöt sulautuvat museoiden perinteisiin ja mitä niistä yhdessä syntyy.

2012 Rakkaudesta kulttuuriperintöön - paikallismuseoiden arvo ja asema Suomessa
Kuka omistaa kulttuuriperinnön ja ketkä saavat päättää, mitä sillä tehdään? Mikä vaikutus paikallismuseoilla on alueen asukkaiden arkeen, elämään ja identiteettiin? Miten paikallismuseot kohtaavat kuntaliitokset, nykypäivän kulttuurin ja talouskasvun vaatimukset? Kuinka museoiden toimintaa voidaan kehittää vai täytyykö sitä kehittää? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin ratkaisuja vuoden 2012 seminaarissa.

2011 Museot vuorovaikutuksessa
Seminaarissa pohdittiin museoiden sosiaalista roolia, millä tavoin museot ovat nykypäivänä vuoropuhelussa yhteiskunnan ja sen jäsenten kanssa aktivoiden ja vaikuttaen. Seminaarissa nostettiin esiin myös se, kuinka museot voivat lisätä vaikutuspiirissään olevan yhteisön ja yksilöiden kulttuurista hyvinvointia kurkottaessaan hankkeineen ja perustoiminnallaan kulttuurin kuluttajien pariin.

2010 Muistin huomen
Mitä museoillemme tapahtuu kun muistettavaa on entistä enemmän? Kasvaako kapasiteettimme samaa vauhtia? Asiaa käsiteltiin taloudellisen tilanteen, kokoelmien, arkiston, digitaalisen kirjaston ja kirjastolaitoksen näkökulmasta.

2009 Katastrofi - museoiden uhkakuvia
Tämän talven seminaarissa tarkastellaan, millaisten uhkakuvien kanssa museot elävät, miten museot voivat niitä ennakoida ja ennaltaehkäistä sekä mikäli pahimmat skenaariot toteutuvat, kuinka museo voi niistä selvitä.

2008 Mitä museo myy?
Seminaari käsittelee museoiden tuotteistamista ja markkinointia sekä pohtii myyvätkö kaikki museot jotain. Aihetta lähestytään museologien näkökulman, museoiden markkinoinnin käytännönesimerkkien, museokauppojen ja museoalan ulkopuolisten asiantuntijoiden näkökulmien kautta.

2007 Tutkiva museo
Seminaarin aiheena oli tutkimus museoiden tehtäväkentässä. Mitä museoiden tutkimuksella käsitetään ja miten se käytännössä niveltyy osaksi museon muuta toimintaa? Seminaarissa keskusteltiin eri akateemisten tieteenalojen mahdollisuuksista hyödyntää museoiden kokoelmia ja tietämystä.

2006 Sensuroitu - Ei sovi museoon
Sensuroitu - Ei sovi museoon - seminaarissa käsiteltiin museotyössä tapahtuvia rajanvetoja: tahallisia ja tahattomia. Aihetta käsiteltiin kokoelmien, näyttelyiden, museoiden elävöittämisen ja oheistoiminnan kannalta. Tarkastelun kohteena ovat myös sensuroinnin ja unohdusten syyt.

2005 Museologian jäljillä
Seminaarin aiheena oli museologian opetuksen nykytila ja tulevaisuus: millaisia haasteita museologian opetukselle asettavat mm. museoalaa koskeva lainsäädäntö, yliopisto-opetuksen uudistukset sekä ennen kaikkea työelämän vaatimukset.

2004 Aisti muisti
Seminaari lähestyi aisteja niin tallentamisen, näyttelyiden kuin saavutettavuudenkin kannalta muistuttaen erityisesti aistien monimuotoisuudesta.

2003 Suuret setelit
Seminaarissa käsiteltiin erilaisia museoiden rahoituksen osa-alueita: sponsorointia, EU-rahoitusta ja vapaaehtoistyötä.

2002 Valtakunnalliset museopäivät
Diaario osallistui Valtakunnallisten museopäivien järjestelyihin Jyväskylässä.

2001 Kyllä museo opettaa
Museopedagogiikkaa käsittelevä seminaari keräsi lähes 200 osallistujaa.

2000 Muikku
Teemana oli valokuva museoiden tallennus- ja dokumentointityön osana.

1999 Valta
Seminaarissa pohdittiin mm. museoiden valtaa menneisyyskuvan luomisessa, rahan valtaa museotoiminnassa sekä vallanjakoa museon sisällä. Osallistujamäärä oli kaikkien aikojen ennätys 250 henkeä.

1998 Urakka
Seminaari suunnattiin erityisesti opiskelijoille, joita kiinnostavat museotyön eri muodot ja työllistymismahdollisuudet.

1997 Aikakone ja verkkoaika - virtuaalisukupolven museot ja paikalliskulttuuri
Seminaari pureutui tietoyhteiskunnan museoille tuomiin haasteisiin.

1996 Museolöytöjä ja mustia aukkoja
Seminaari ravisteli museoihin ja museologeihin liittyviä stereotypioita, kuten käsitystä museoista pölyisen menneisyyden vartijoina.