Ohjelma | LuennoitsijatPalautelomake | Info | Tiedotteet |

KATSO KUVIA SEMINAARISTA>>>

SUURET SETELIT on seitsemäs Jyväskylän yliopistossa toimivan museologian opiskelijoiden ainejärjestön Diaarion järjestämä museologian seminaari. Seminaari kokoaa yhteen museoalan ammattilaisia sekä opiskelijoita eri yliopistoista.

SEMINAARIN TEEMANA ON RAHOITUS: aihe, joka puhuttaa museoalaa jatkuvasti. Seminaari pyrkii antamaan sekä perustietoutta että uusia näkökulmia asiaan. Käytännön kokemuksilla herätellään ideoita museoiden monipuolisista rahoitusmahdollisuuksista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. EU-hankerahoitus, sponsorointi ja vapaaehtoistyö. Rahoitusta tarkastellaan puheenvuoroissa niin museoiden kuin yritysmaailmankin näkökulmasta.

ENSIMMÄISEN PÄIVÄN LUENTO-OSUUDEN JÄLKEEN on mahdollisuus tutustua syksyllä avattuun Keski-Suomen luontomuseoon.

SEMINAARIIN OSALLISTUMINEN ON ILMAISTA. Tapahtuma rahoitetaan erilaisilta organisaatioilta ja yhteisöiltä saatavilla avustuksilla. Diaarion seminaareja ovat säännöllisesti tukeneet mm. Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta, kirjapaino Gummerus sekä Museoalan ammattiliitto.

MIKÄLI TEILLÄ ON MAHDOLLISUUS tukea Diaarion seminaareja taloudellisesti pyydämme ohjaamaan kannatusmaksun (esim. 20, 50 tai 90 euroa) Diaario ry:n tilille 104530-126309 (Nordea).
Seminaaria avustaneiden nimet julkaistaan näillä verkkosivuilla kohdassa yhteistyökumppanit sekä seminaarin käsiohjelmassa.


SEMINAARIN TUNNUKSEN euro-symbolilla polttomerkityn muinaiseläimen on piirtänyt Sanna Hallivuo.

DIAARION EDELLISIIN SEMINAAREIHIN voit tutustua osoitteessa http://www.jyu.fi/diaario/seminaarit.htm


MUUTAMIA LUENTOREFERAATTEJA voi lukea Luennoitsijat -sivulta


Sivut päivitetty 15.5.2003 - Milla Sinivuori-Hakanen

  


Yhteistyökumppanit   |  Seminaarityöryhmä   |   Kysy seminaarista   |
Palaute sivuista  |