Opus ry

Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden ainejärjestö

Edunvalvonta

Opus on mukana erilaisissa yliopiston elimissä ja työryhmissä, joissa opiskelijoita koskevista asioista päätetään. Opiskelijaedustajat valitsee hallitus.

Opus myös kerää jatkuvasti palautetta opiskelusta ja voi puuttua mahdollisiin epäkohtiin yksittäistä opiskelijaa uskottavammin. Jos jokin asia vaivaa opiskelussa, etkä tiedä, kehen tulisi ottaa yhteyttä (vastaus on yleensä JYYn sihteeri), käänny Opuksen SOPO- tai KOPO-vastaavan puoleen.

Opiskelijan oikeudet

Jokaisen opiskelijan kannattaa ehdottomasti ottaa selvää oikeuksistaan ja huolehtia, että ne myös toteutuvat. Kaikkien opiskelijoiden oikeusturva heikkenee, jos tentaattorit voivat laistaa säännöistä ilman sanktioita ja esimerkiksi palauttaa tentit toistuvasti myöhässä.

Jyväskylän yliopiston opintosuoritussäännön mukaan…

  1. Opiskelijalla on oikeus saada tietää kurssin korvaavuudet, tavoitteet, työmäärä ja suoritustavat ennen kurssin alkua.
  2. Tentaattorin on julkistettava tenttitulokset kahden viikon päästä siitä, kun hän on saanut ne tarkastettavakseen.
  3. Jos tentaattori ei ehdi tarkastaa tenttiä ja julkistaa tuloksia vaaditussa ajassa, viivästyksestä on tiedotettava opiskelijoille.
  4. Suorituksen tulee näkyä opintorekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten saamisesta.
  5. Opettajan on pyynnöstä perusteltava arvosana opiskelijalle.

Päivitetty viimeksi 14.04.2009 00:36