OHJELMA    LUENNOITSIJAT    INFO    ILMOITTAUTUMINEN    TUKIJAT    DIAARIO RY

Luennoitsijat ja panelistit

Jouko Heinonen
museonjohtaja
Lahden kaupunginmuseo

HENKILÖ: Jouko Heinonen on suomalaisen museologian tunnettuja nimiä, toinen Museologian perusteet -kirjan kirjoittajista.

AIHE: Museologian opetus ja sen merkitys käytännön museotyössä
Puheenvuoro käsittelee museoiden toimenkuvia ja museologian opetuksen niihin antamia valmiuksia sekä vertailee eurooppalaista ja yhdysvaltalaista museokäsitystä.
>> Lue referaatti

Anna-Kaisa Hermunen
toimittaja

Kalle Kallio
tiedottaja
Suomen museoliitto

Kalle Kallio HENKILÖ: Kalle Kallio on historian opettaja, joka työskentelee Suomen museoliiton tiedottajana. Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö, joka järjestää muun muassa museoammatillista täydennyskoulutusta. Museoliitto on juurruttanut museologiaa Suomen yliopistoihin 1970-luvulta saakka.

AIHE: Museoväki, museologia ja ammatillinen osaaminen

Tanja Välisalo
opiskelija

Marjut Lamminen
tutkija, Kansallismuseon näyttelyt ja avoinna pito
Museovirasto

HENKILÖ: Marjut Lamminen työskentelee tutkijana Suomen kansallismuseossa vastuualueinaan kulttuuriperintöopetus ja sen kehittäminen, tiedotus ja markkinointi. Osallistuu lisäksi mm. näyttelyiden sekä yleisötoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

AIHE: Museoviraston näkökulma museologian opetukseen
Kts. Ulla Salmela
>> Lue referaatti

Taina Myllyharju
museonjohtaja
Oulun taidemuseo

HENKILÖ: Synt. 1968 Raumalla, FM 1995 Turun yliopisto (taidehistoria, kulttuurihistoria, kansatiede, museologia, Venäjä). Taidemuseoalan täydennyskoulutusohjelma 1999-2001, johtamisen erikoisammattitutkinto 2001.
Työkokemusta: Rauman museo 1987-1993, Turun yliopisto 1992 ja 1994-95, museolehtori/ Nelimarkka-museo, Alajärven kaupunki 1995-98, taidemuseon johtaja/ Salon kaupunki 1998-2002, taidemuseon johtaja/ Oulun kaupunki 2002-
Lisäksi opetuskokemusta Rauman kaupunki (Rauman lyseon lukion yläaste ja lukio, Rauman lasten ja nuorten kuvataidekoulu), Turun yliopisto (Avoin yliopisto, taidehistoria ja museologia), Oulun yliopisto (taideaineiden laitos, museologia).

Minna Mäkinen
museologian tuntiopettaja, tutkija
Jyväskylän yliopisto

Ulla Mättö
toiminnanjohtaja
Museoalan ammattiliitto ry.

HENKILÖ: VTM, sosiologi, valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1987. Olen työskennellyt ennen nykyisiä tehtäviäni mm. Yleisradiossa, Lääkintöhallituksessa ja työvoimahallinnossa. Nykyiset tehtäväni aloitin vuonna 1988, ensin järjestösihteerin nimikkeellä ja vuodesta 1995 lähtien toiminnanjohtajana.
>> Lue referaatti

Esteri Ohenoja
FT
Oulun yliopiston kasvimuseo

HENKILÖ:Työskennellyt 30 vuotta Oulun yliopiston kasvimuseossa pääasiassa amanuenssina, loppuvuodet museonhoitajana (yli-intendenttinä). Eläkkeellä vuodesta 2000, mutta edelleen museolla tutkimustyön parissa, aiheena erityisesti uhanalaiset ym. sienet.

Sirkku Pihlman
tutkija
Turun yliopisto

HENKILÖ: Koulutukseltaan arkeologi, tutkija. Hoitaa museologian oppiainetta (perus- ja aineopinnot) Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksessa: suunnittelee, organisoi, opettaa, vastaa. Esihistoriamatkailuasiat sekä maaseudun kulttuuriasiat työtä tukevina erityisharrastuksina.

Päivimarjut Raippalinna
vt. museonjohtaja
Jyväskylän taidemuseo

HENKILÖ: Koulutukseltani olen FL, lisensiaatintyöni käsitteli taidemuseoinstituutiota ja liittyi osin museologiaan ja taidefilosofiaan. Olen tehnyt museotyötä kesästä 1975 alkaen. 1999-2003 olin Suomalaisuuskeskus Finnican projektinvetäjänä. Nyttemmin Jyväskylän taidemuseon vt. johtaja. Museologia on kiinnostanut 80-luvun lopulta lähtien. Jatkotutkimusta teen museologiaan.

Marja-Liisa Rönkkö
museologian yliopistonlehtori ja dosentti
Helsingin yliopisto

HENKILÖ: Koulutukseltaan teatteritieteen lisensiaatti ja taidehistorian tohtori, väitöksen aiheena suomalaiset taidemuseot. Ollut 35 vuotta museoalalla, kaikkiaan 8 museossa, pisimpään Helsingin kaupunginmuseon johtajana ja Valtion taidemuseon ylijohtajana. Vastaa museologian perus-ja aineopinnoista Helsingissä.

AIHE: Kestävänä teemana ollut museoammatin ytimen kirkastaminen ja arvostuksen nostaminen

Ulla Salmela
koordinaattori, kehittämisyksikkö / museotoimen kehittäminen
Museovirasto

HENKILÖ: Ulla Salmela työskentelee koordinaattorina Museoviraston kehittämisyksikössä vastuualueinaan kulttuuriperinnön saavutettavuus, kulttuuriperintökasvatus, kulttuurinen monimuotoisuus ja EU-asiat.

AIHE: Museoviraston näkökulma museologian opetukseen
Alustus käsittelee museoalan keskusviraston suhdetta museologiaan oppiaineena ja tieteenalana. Alustuksen taustana on virastossa tehty kysely sekä viraston rooli museotoiminnan kehittäjänä. Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. Viraston toiminta käsittää kulttuuriperinnön laajasti ja tähtää mm. kulttuuriperinnön arvostuksen lisääntymiseen.
>> Lue referaatti

Päivi Salonen
ylitarkastaja
Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, taide- ja kulttuuriperintöyksikkö

HENKILÖ: Päivi Salonen työskentelee Opetusministeriössä ylitarkastajana. Hänen tehtäviinsä kuuluvat museoiden valtionosuus- ja avustusasiat, Museoviraston tulosohjaus sekä muut kulttuuriperintöalan kehittämiseen, seurantaan ja yhteistyöhön liittyvät kansalliset ja kansainväliset asiat.

AIHE: Museolain uudistaminen ja sen tavoitteet
Uuden museolain valmistelu, sisältö ja sen saama palaute.
>> Lue referaatti

Arja Turunen
seminaarin puheenjohtaja
opiskelija
Jyväskylän yliopisto

Janne Vilkuna
museologian professori
Jyväskylän yliopisto

Per-Uno Ågren

HENKILÖ: 75 år gammal; studier vid Uppsala universitet 1950-53; därefter anställning vid Västerbottens läns museum i Umeå; som amanuens; blev kvar där 30 år med kortare avbrott för studier, utredningar och utlandsuppdrag. År 1982 profilerades kulturvetarlinjen vid Umeå; universitet mot museiverksamhet och kulturmiljövård – jag gavs ansvaret för utbildningen och 1988 etablerades institutionen för museologi som bas för linjen. Stannade kvar där till pensioneringen 1995 och har sedan ägnat tiden åt tidskriften Nordisk Museologi som börjat utkomma 1993.

AIHE: Om museologi som teori och som praktik

Päivitetty 4.4.2005
© Diaario ry