Seminaarityöryhmä

Työryhmän tavoitat osoitteesta tiedotus.seminaari(at)gmail.com

Taina Kelavirta, puheenjohtaja
- Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen taidekasvatus
- Pääaineopiskelija myös biologiassa Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteelisen tiedekunnan Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, suuntautuminen biologian opettajaopinnot
- Dialogisuuteen suuntautunut aikuiskouluttajaopiskelija
- Matkailualan ohjelmapalveluiden ammattitutkinto-opiskelija, suuntautumisvaihtoehtona tapahtumatuotanto
- Toiminut taide- ja ympäristökasvattajana koulu- ja järjestömaailmassa
- Järjestötoimija Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatustoimikunnassa ja Meri-Kymen Luonnossa
- Suomen biotaiteen seuran hallituksen jäsen
- Salpalinja -opas
- Kiinnostunut museoalan dialogisesta kehittämisestä ja kulttuuripolitiikasta kulttuurin tarjoaman hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä lasten ja nuorten osallistumisesta ja osallistamisesta ympäristön suunnittelussa

Laura Itkonen, sihteeri ja päivätyöläisvastaava
- Etnologian pääaineopiskelija
- Museologian aineopintojen opiskelija

Riina Pesari, rahastonhoitaja
- Pääaine museologia (maisteriopinnot)
- Artenomi (AMK), restauroinnin koulutusohjelma

Satu Rantala, tiedottaja
- Konservaattori (AMK)
- Museologian pääaineopiskelija
- Kehyskonservaattori, Taide ja Kehyskeskus Oy Jyväskylä

Heli Kalliola, puhujayhteyshenkilö
- Suomen historian pääaineopiskelija
- Töissä Hankasalmen kunnan arkistolla

Piia Pietarinen, iltajuhlavastaava
- Kirjallisuuden pääaineopiskelija

Suvi Pitkämäki, nettisivuvastaava, 2. iltajuhlavastaava
- Taidehistorian pääaineopiskelija
- Kuntaseiskan Alueen Musiikkiyhdistys ry:n sihteeri, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen
- Rana Ry:n rahastonhoitaja, hallituksen jäsen, käsityökerhon vetäjä

Anni Ilves, 2. tiedottaja, sisällöntuottaja
- HuK, perinteentutkimuksen (UEF) pääaineopiskelija
- Kirjoittaa parhaillaan muistitietoon ja paikan kokemiseen liittyvää gradua

Martti Korhonen, tallennusvastaava