Ohjelma | LuennoitsijatPalautelomake | Info | Tiedotteet |


Sanna Koponen

Paikallismuseon rahoituskeinot, esimerkkinä Rautalammin museo

Rautalammin museo , entinen Peuran museo, sijaitsee Rautalammin kirkonkylässä vuonna 1938 valmistuneessa kolmikerroksisessa kivirakennuksessa. Museon kokoelmissa on n. 21000 esinettä. 20000 valokuvaa, 150 teosta käsittävä taidekokoelma, kotiseutuarkisto sekä ulkomuseoalue, jossa on savutupa , kolme aittaa, kirkkotalli, tuulimylly, kirkkovene katoksineen sekä kaksi asuintaloa. Museokorttelissa toimii lisäksi säätiön ylläpitämä kahvila-ravintola Aina.

Museossa on kaksi palkattua työntekijää, joista toinen on museoammattilainen. Museota ylläpitää Peuran museosäätiö. Säätiön peruspääomana on metsätila. Museotoimintaa on ylläpidetty 1980-luvulle saakka metsätilan tuotolla ja museokorttelissa olevien asuinkiinteistöjen vuokratuloilla. Vuodesta 1988 lähtien Rautalammin kunta on avustanut museota. Henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuutta museo on saanut vuodesta 1993 lähtien.

Museon vuosibudjetti on n. 75 000 euroa;. Rautalammin kunnan ja Opetusministeriön rahoitus kattaa menoista n. 50 000 euroa;. Museosäätiön osuudeksi jää 25 000 euroa;. Säätiön tulot ovat kuitenkin viime vuosina vähentyneet niin, että koko 90-luvun säätiö on joutunut myymään omaisuuttaan museotoiminnan ylläpitämiseksi ja etsimään uusia keinoja rahoituksen hankkimiseksi. Museon omatoiminen tulonhankinta on osoittautunut Rautalammin kaltaisella maaseutupaikkakunnalla vaikeaksi. Sisä-Savon alue on taantuvaa maaseutua, missä palvelut kuihtuvat ja väki vähenee ja ikääntyy.

Vuosina 1998 - 2002 Rautalammin museon omatoiminen tuotto koostui seuraavista toiminnoista: 1. Näyttelyitten pääsylipputulot 2. Museokaupan tulot 3. Kahvila-ravintola Ainan tulot 4. Projektit (EU-rahoitus) 5. Palvelutulot 6. Museon ystävien varainhankinta.

Sisä-Savossa on parhaillaan meneillään useita kehittämisprojekteja, joissa myöskin museon tarpeet ja toiminnot on huomioitu. Rautalammin museo on mukana mm. Kuopion Kulttuurihistoriallisen museon hallinnoimassa Kulttuuripolku -projektissa, jonka tarkoituksena on luoda toimiva museoverkko koko Pohjois-Savon alueelle. Projektirahoitus tuo kuitenkin vain tilapäistä helpotusta paikallismuseoitten perusongelmaan: mistä rahat kokoelmien ja kiinteistöjen ylläpitoon ja henkilökunnan palkkoihin!


  


Yhteistyökumppanit   |  Seminaarityöryhmä   |   Kysy seminaarista   |
Palaute sivuista  |