Muikku! – museo ja valokuva

Valokuvat ovat museoesineiden ohella keskeisimpiä menneisyyttämme rakentavia museo-objekteja. Suomen valokuvataiteen museon vuonna 1999 valmistuneen selvityksen mukaan Suomen museoissa, yksityisissä ja julkisissa arkistoissa sekä muissa kokoelmissa on talletettuna kaiken kaikkiaan noin 30 miljoonaa valokuvaa, negatiivia ja diapositiivia. Valokuvan ja museon suhde on mielenkiintoinen ja samalla se on myös monella tapaa ongelmallinen ja kysymyksiä herättävä.

Mikä on valokuvan asema Suomen museolaitoksessa ja valokuvan merkitys museo-objektina? Mitä ongelmia valokuvakokoelmien suuri koko ja inventoimaton aines aiheuttavat kuvakokoelmissa? Miten ja millä periaatteilla museot ja arkistot palvelevat kuvakokoelmien käyttäjiä?

Edellä mainittuja kysymyksiä ja muita museoiden ja arkistojen valokuvakokoelmien ongelmia sekä arkistojen valokuvakokoelmien ongelmia sekä alan kehitysnäkymiä puidaan MUIKKU - Museo ja valokuva -seminaarissa huhtikuussa 2000.

Seminaarin alustajiksi kutsutaan alan kotimaisia asiantuntijoita, ja seminaariin voivat osallistua museoalalla työskentelevien ja alaa opiskelevien lisäksi kaikki alasta kiinnostuneet. Alustusten teemat liikkuvat edellä mainittujen ongelmien parissa. Tarkemmat tiedot alustajista löytyy Ohjelma -sivulta

Olennaisena osana museologian seminaaria on seminaari-illanvietto, joka toimii samalla asiantuntijatapaamisena. Seminaari-illanvietossa keskustellaan seminaarin aikana esiin tulleista ja alan muista ongelmista sekä solmitaan uusia kontakteja asiantuntijoiden ja alan opiskelijoiden kesken.

Seminaarin yhteydessä on nähtävillä museoviraston tuottama Kuvat kunniaan -näyttely. Näyttely on esillä seminaariviikonlopun ja seuraavan viikon Jyväskylän yliopiston päärakennuksen tiloissa. Lisäksi seminaariviikonlopun aikana esitetään valokuvataiteilija Magnus Scharmanoffin videoelokuva Koira nimeltä Silver ja vaarallinen arkisto.

Lisätietoja seminaarista antavat:

Seminaarityöryhmän puheenjohtaja
Petteri Kivimäki
puhelin: 040 531 2266
e-mail:juhkivi@cc.jyu.fi
Tiedotusvastaava

Anu Norola
puhelin: 050 516 5021
e-mail: annorola@st.jyu.fi