Syrinx ry.

Hallituksen ja virkailijoiden tehtävien kuvaukset

Hallituksen tehtävät

Puheenjohtaja

Tarkkailee ympäristöänsä, sähköpostiansa jne. ollakseen perillä ajankohtaisista asioista. Herättää näistä sitten keskustelua kokouksessa. Edustaa ainejärjestöä mitä mukavimmissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja

Toimii puheenjohtajan varahenkilönä. Tehtävään pyritään valitsemaan aina vanha puheenjohtaja, jolloin hän pystyy opastamaan uuden puheenjohtajan työhönsä.

Sihteeri

Laatii kokousten pöytäkirjat ja julkaisee ne netissä yhdessä nettivastaavan kanssa. Laatii ainejärjestön tukihakemukset ja muut asiakirjat. Sihteerille kuuluu myös jäsenrekisterin ylläpito.

Rahastonhoitaja

Vastaa ainejärjetön rahavirtojen seurannasta ja kirjaa ylös tilitapahtumat. Laatii ainejärjestön tilinpäätöksen ja taseen. Homma vaatii huolellisuutta, mutta ei mitään yli-inhimillisiä ominaisuuksia.

Tiedotusvastaava

Tiedottaja varaa kokouspaikat ja ilmoittaa kokousten ajankohdan. Tehtäviin kuuluu myös sähköpostilistojen hallinnointia ja nettisivujen päivittämistä.

Puheenjohtajasta ja hänen delegoimiskyvystään ja -halukkuudestaan riippuu tiedotusvastaavan hommien määrä. Tiedotusvastaava voi tehda paljon sellaista, mikä usein jää pj:n harteille.

Opintovastaava

Opintovastaava on linkki laatuhemmojen ja ainejärjestön välillä: hän välittää arviointirintaman kuulumiset hallitukselle ja toisinpäin. Opintovastaavan tehtäviin kuuluvat myös kansainväliset (kv-)asiat eli vaihtarien asioista huolehtiminen.

Organisoi hyvä ope -karsinnat.

Vastaava on keskittynyt oppimis- ja opiskeluympäristöä kehittäviin ajatusleikkeihin. Tutorointiin sekaantunut opintovastaava on myös ollut mukana vaikuttamassa opinto-ohjauksen toteuttamiseen laitoksella.

Opintovastaava voi esimerkiksi järjestää yritysvierailuja. Ja oman kiinnostuksensa mukaan harkita näyttäytymistä opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksissa.

Kulttuurivastaava

Jäsenistön toiveiden mukaan organisoi retkiä kulttuuritapahtumiin.

Liikuntavastaava

Välittää jäsenille tiedot liikuntamahdollisuuksista ja liikuntatapahtumista. Pitää huolta siitä että Syrinxsiläiset pysyvät vetreinä.

Emäntä

Yhdessä isännän kanssa vastaa tapahtumien käytännön järjestelyistä ja huolehtii siitä että isäntä hoitaa hommansa. Tarkennusta kohdassa isäntä.

Isäntä

Taustajoukon kapinallinen. Perinteisesti yksilön ensimmäinen hallitusvirka. Tehtävä on määritelty lähivuosina sanoin: " isännän kuuluu olla bileissä niiden edellyttämässä kunnossa. Tämä ei tietenkään aina toteudu, mutta yritystä ainakin vaaditaan.

Isännän voidaan sanoa kuuluvan suorittavaan portaaseen. Salkullisten ministerien pähkiessä suuria linjauksiaan isäntä kantaa virvokkeita selkä soirona.

Kuitenkin isäntä on täysivaltainen hallituksen jäsen, joten mahdollisuudet ovat rajattomat. Toisin sanoen sitten, kun isäntä on hoitanut bileiden käytännönjärjestelyt ja keittänyt parissa kokouksessa kahvit, on kaikki plussaa, ja horisontaaliliikahdukset tovereiden tehtäväkentille ovat suotavia.

Huolehtii siitä, että emäntä hoitaa hommansa.

Bilevastaava

Täydentää/paikkaa isännän ja emännän vahvuuksia/puutteita bileiden järjestämisen saralla.

Virkailijat

Äänielimen päätoimittaja

Toimittaa ainejärjestömme äänitorvea.

Ympäristövastaava

Pitää huolta siitä että ympäristökysymykset otetaan huomioon Syrinxin toiminnassa.

Huiskilokoordinaattori

Siis kysymyshän on Vappuhuiskilosta, Syrinxin Vapun päivänä järjestämästä koko perheen tapahtumasta, jonka käyntiin huiskaisemisesta koordinaattori huolehtii.

Tehtävät kaikessa lyhykäisyydessään:

Eli ajatuksena on, että koordinaattori ei itse osallistu "askartelunäpertelyyn" eikä mihinkään osaryhmään, vaan ensisijaisesti keskittyy kokonaisuuden kasassa - ja aikataulussa - pitämiseen.

LAO-vastaava

Hoitaa yhteydenpidon LAO:n kanssa, mm. käymällä kokouksissa.

YKL-vastaava:

sovella edellisestä...

Tanssi- ja hyönteisvastaava

Yleensä emeritusvirka joka myönnetään aikaisemmista ansioista virkanimikkeen osoittamilla aloilla.

Jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötieteiden opiskelijat - Syrinx ry

Postiosoite: PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Päivitetty 2011-10-28T00:22:11+0300 | Nettisivuista vastaa Mia Kemppi

JYY