KYSELY LATINAN PROFESSUURISTAHUOM! Teknisistä ongelmista johtuen kyselykaavakkeen lähettäminen ei onnistu toistaiseksi. Valitettavasti osa jo mahdollisesti lähettämistänne vastauksista ei todennäköisesti ole tullut perille, mutta toivomme mielipiteiden tulevan ilmaistuiksi jatkossakin. Kiitos tähän mennessä lähettämistänne (ja perille saapuneista reilusta sadasta) vastauksista. Pyydämme kärsivällisyyttä. Alla kyselylomake on kuitenkin nähtävänä johdantoteksteineen; vastaustilastoja pääsee katselemaan linkin kautta.VASTAUSTILASTOJAJyväskylän yliopiston latinan kielen professorin virka on ollut täyttämättä vuodesta 1999, jolloin edellinen professori jäi eläkkeelle. Virka tulee mitä ilmeisimmin olemaan "jäädytettynä" määräämättömän ajan ja on myös mahdollista, että virka lakkautetaan kokonaan.

Kun keväällä 1999 saatiin tietoon, että virkaa ei täytetä, latinanopiskelijat laativat adressin professuurin säilyttämisen puolesta. Lyhyessä ajassa adressin allekirjoitti lähes tuhat ihmistä eri puolilta Suomea, joukossa mm. silloisia kansanedustajia. Nyt uuden vuosituhannen alussa, yliopistoa muokkaavien uudistusten aikana latinan asema näyttää edelleen horjuvan. Sen vuoksi teimme paperiadressimme jatkoksi tämän www-kyselyn, jonka tarkoituksena on jatkaa mielipiteiden kartoittamista koskien latinan professuurin säilyttämistä ja/tai täyttämistä Jyväskylän yliopistossa. Kysely on Taberna Latinan toteuttama, eikä sillä ole mitään yhteyttä yliopiston henkilökuntaan.

Taustaksi voit lukea Taberna Latinan laatiman muistion, jonka annoimme syyskuussa 2003 humanistisen tiedekunnan dekaanille, hallintopäällikölle ja opintoasiainpäällikölle sekä kielten laitoksen johtajalle. Siinä perustelemme omasta näkökulmastamme latinan opiskelumahdollisuuden säilyttämisen tärkeyttä.

Adressien ja galluppien tarkoituksena ei ole ylikorostaa yhtä oppiainetta muiden kustannuksella, mutta ne ovat osoittaneet, että monien mielestä klassisten kielten yliopistotasoisen opetuksen säilyttäminen myös Keski-Suomessa olisi tarpeellista. Monet ovat ottaneet yleisemminkin kantaa sen puolesta, ettei toimintapuitteiltaan pieniä ja elinkeinoelämään vähemmän suoria yhteyksiä omaavia yliopistollisia aineita pitäisi jyrätä rahakkaampien ja "seksikkäämpien" alojen tieltä pois. Tämä siis koskee monia muitakin aloja kuin klassisia kieliä, mutta ne voivat toimia yhtenä esimerkkinä sekä myös laajemman yhteisön asenteiden peilinä.

Voit vastata joko kaikkiin tai vain haluamiisi kohtiin. Olitpa asiasta mitä mieltä tahansa, lyhyiden perustelujen kirjoittaminen alimpaan tekstikenttään olisi kuitenkin toivottavaa.

Henkilötiedot
Oletko itse opiskellut latinaa?
Pitäisikö Jyväskylän yliopistossa säilyttää latinan kielen professorin virka?


Jos professorin virka säilytetään, tulisiko se pyrkiä täyttämään mahdollisimman pian?
Tähän voit vapaasti kirjoittaa perusteluja, kommentteja ja terveisiä asiaan liittyen:

Yhteyshenkilö: yrhrosc (at) jyu . fi
ETUSIVULLE
Sivua muutettu viimeksi 18.4.2005