BIBLIOTHECA TABERNAE LATINAE

Taberna Latina on saanut kunnian vastaanottaa lahjoituksena alla luetellut kirjat, jotka tästä lähtien ovat kaikkien jäsenten lainattavissa. Kirjoja voi tiedustella huoneesta 217. Laina-aika on yksi (1) kuukausi. Lainaajan nimi ja yhteystiedot vaaditaan lainattaessa.


TEOSNRO
Archibald, Zofia. Discovering the World of the Ancient Greeks. FactsOnFile 1991. 33
Balme, M.; Lawall, G. Athenaze. An Introduction to Ancient Greek. Book I. O. U. P. 1990. 27
Tullius Cicero, Marcus. Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. WSOY 1998. 3. p.20
Tullius Cicero, Marcus. Vanhuudesta. Karisto 2000. 3. p.24
Flacelière, Robert. Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa. WSOY 1972.1
Gustafsson, F. Exercitia Latina. Söderström & C:o 1956. 12. p.11
Hakamies, Reino. Glossarium Latinitatis Medii Aevi Finlandicae. Documenta Historica quibus res nationum septentrionalium illustrantur. SKS 1958.32
Heikel, I. A. Exercitia Latina. Aakkosellinen sanaluettelo. Söderström & C:o 1953.12
Herodotos. Historiateos 1-2. WSOY 1997. 4. p.2
Hidén, K. J. Tirocinium Latinum II. Capita Selecta. Weilin & Göös 1905.21
Hänninen, Marja-Leena; Kahlos, Maijastiina. Roomalaista arkea ja juhlaa. SKS 2004.25
Flavius Josephus. The Jewish War. Penguin Books Ltd 1978. 7. p.3
Kaarakainen, Teija; Kaukua Jari (toim.). Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Gaudeamus 2004.26
Lindskog, Claes. Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja. WSOY 1928. 2. p.39
Livius, Titus. Rooman synty. Ab urbe condita I-II. WSOY 1999. 3. p.4
Milan, Karl. Fennen und Finnen. University of Jyväskylä 2001.34
Oksala, Päivö; Väänänen, Veikko. Vox Romana. Gummerus 1956. 3. p.13
Oksala, Päivö; Väänänen, Veikko. Vox Romana. Selitysvihko. Gummerus 1964. 6. p.18
Oksala, Päivö; Väänänen, Veikko. Vox Romana. Sanasto ja selitykset. Gummerus 1957. 3. p.31
Pakarinen, Weikko. Kreikan kielioppi. SKS 1977. 4. p.19
Pakarinen, Weikko. Latinan kielioppi. Otava 1916.22
Pekkanen, Tuomo; Pitkäranta, Reijo. Nuntii Latini. SKS 1992. 2. p.35
Pekkanen, Tuomo; Pitkäranta, Reijo. Nuntii Latini II. SKS 1993.36
Pekkanen, Tuomo; Pitkäranta, Reijo. Nuntii Latini III. SKS 1995.37
Pekkanen, Tuomo; Pitkäranta, Reijo. Nuntii Latini IV. SKS 1998.38
Petronius Arbiter. Trimalkhion pidot. Otava 1968. 4. p.5
Plutarkhos. Kuuluisien miesten elämäkertoja. WSOY 1989. 2. p.6
Rothsten, F. W. Latinalais-Suomalainen Sanakirja. SKS 1884. 2. p.14
Salmi, J. W.; Linkomies, Edwin. Latinalais-suomalainen sanakirja. Otava 1955.23
Saluti da Cerveteri. (kuvamateriaalia CD:llä) 2005.29
Annaeus Seneca, Lucius. Tutkielmia ja kirjeitä. WSOY 1964.7
Soveri, H. F.; Numminen, Paavo. Latinankielen alkeet. (teksti) WSOY 1953. 5. p.15
Soveri, H. F.; Numminen, Paavo. Latinankielen alkeet. (sanaluettelot) WSOY 1951. 5. p.16
Streng, Adolf V. Latinan kielioppi. Yrjö Weilin & Kumpp. OY 1910. 2. p.17
Streng, Adolf V. Latinan kielioppi. WSOY 1958. 7. p.28
Suetonius Tranquillus, Gaius. Rooman keisarien elämäkertoja. WSOY 1999. 2. p.8
Cornelius Tacitus. Keisarillisen Rooman historia. WSOY 2001. 4. p.9
Tuomisto, Pekka. Rooman konsulit. Karisto 2002.10
Vergilius Maro, Publius. Aeneidos liber secvndvs. Edited with a commentary by R.G. Austin. Clarendon Press 1964. 10. p.30

Päivitetty 25.5.2006