kuva

Fokuksen opintotiimin suunnitelmia 2007

Täältä

Apua opiskeluun

Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntö.

Yhteiskuntatieteellisen valintaoppaasta löydät esimerkiksi pääaineiden vuoden 2006 sisäänottokiintiöt, pääaineista valmistuneiden sijoittumisaloja sekä koulutusalat ja tutkinnot, joita Jyväskylän yliopisto tarjoaa.

Yliopiston rekrytointipalvelusta löytyy mielenkiintoisia tutkimuksia kaikista tiedekunnista valmistuneiden maistereiden sijoittumisesta työelämään, mm onko saanut koulutusta vastaavaa työtä, palkka- ja työttömyysperioditilastoja (tutkimuksia voi lukea vain Jyväskylän yliopiston verkossa olevilta koneilta).

Lukupiiriohjeet

Sosiaalitieteiden opiskelu on paitsi helkkarin mielenkiintoista, joskus myös hankalaa ja yksinäistä puurtamista. Voit tehdä muutakin kuin lukea kirjoja yksin pääkirjaston keltaisessa kopissa: Kannattaa järjestää lukupiiri!

1. Mistä aiheesta voi tehdä lukupiirin?
Tenttikirjat voi yleensä suorittaa myös luukupiirinä. Toiveena kuitenkin olisi, että appron kirjat suoritetaan tenttien, eli lukupiirin aiheeksi sopivat parhaiten cumlaude ja laudatur tason opukset. Tenttikirjoihin ei suinkaan tarvitse tyytyä, sillä lukupiirin voit kyhätä vaikkapa teoreetikon tai ihan vain itseäsi kiinnostavaa aihetta käsittelevän teoksen ympärille. Lukupiirikirjoilla on tietysti myös vaatimuksia, joten ihan mistä tahansa ei opintoviikkoja tipu. Tästä on syytä keskustella arvostelijan kanssa.

2. Kenen kanssa siis sovin lukupiiristä?
Tenttikirjan suorittamisesta sovitaan tentaattorin kanssa. Muussa tapauksessa kannattaa keskustella sellaisen henkilön kanssa, jonka vastuulla suoritettavassa aineessa ovat opiskelija-asiat. (toimittajalle: sosiologiassa siis Ylösen Marja kuinkahan YKP:ssä tai sosiaalityössä?) Hän voi tarvittaessa ohjata aiheen asiantuntijan luokse. Lukupiiriin saat värvättyä ihmisiä vaikkapa sähköpostilistalta.

3. Kuinka lukupiiri suoritetaan?
Kokoonnutaan sovitun monta kertaa ja käsitellään aihetta. Kokoontumisten perusteella sitten laaditaan arvosteltavaksi sovitunlainen työ. Tavallisimpia ovat essee, pöytäkirja, raportti tai kokoontumispäiväkirja, mutta myös muunlaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia.